Privacyverklaring

 

Contact gegevens:

website: www.liquelythings.nl

e-mail: contact@liquelythings.nl

Telefoonnummer: 06 22 59 88 98

 

Liqulythings vraagt bij uw bestelling naar uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Liquelythings verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verzenden van uw bestelling.
Voor het afhandelen van de betaling.
Voor het verzenden van de nieuwsbrief, indien u zich hiervoor heeft ingeschreven.

De persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het maken van een  worden digitaal beveiligd bewaard. Liquelythings houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste bestelling in archief, waarna ze worden verwijderd. Tevens worden van elke klant alle gegevens die worden ingevuld bij de bestelling opgeslagen in een database bestand van de website, zodat we indien noodzakelijk contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaren van Liquelythings.

De gegevens voor de nieuwsbrief blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Liquelythings.

U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Liquelythings.

Liquelythings gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen.

Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

Bij online bestellingen worden voornaam, achternaam, adres, email adres en telefoonnummer gevraagd. Deze worden opgeslagen in een account/klantenkaart in het boekingssysteem. De gegevens worden later eventueel aangevuld in de klantenkaart. Klant heeft altijd toegang tot het persoonlijke account en kan daar de gegevens inzien, wijzigen, verwijderen en/of het account verwijderen.

In het boekingssysteem wordt de historie met betrekking tot bestellingen, persoonlijke gegevens en financiën van de de klanten bijgehouden en gearchiveerd.

De websites gebruikt cookies.

Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaren van Liquelythings..

 

www.liquelythings.nl